زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

بیچاره

کاشکی میفهمیدی
آنکه برای بدست آوردن محبتت
حاضر است
تنش را به تو بسپارد
فاحشه نیست ،
و آنکه
برای به دنبال خود کشاندنت
تنش را از تو میدزدد
باکره نیست ...

+   Aria Lonely ; ۳:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠

با خودتم ، آره خودت

 

هرچی بتون میگم شما رو میخندونه؟
چه بهتر
چون اگه چیزایی رو که بتون نمیگم میگفتم گریتون میگرفت...‏

+   Aria Lonely ; ۸:۳۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠

نیاز آدمی

 

نیاز انسان به کسی که به خاطرش از تخت پایین بیاید
بیشتر از نیازش به کسی است که به خاطرش روی تخت برود


+   Aria Lonely ; ۸:٢۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠

تویی که می شناسمت

 

نترس جانم! ظرفیت باور من به اندازه همه دنیاست... تو دروغت را بگو!

+   Aria Lonely ; ۸:۱۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠

اگه گفتی دوم

 

یه چیزی پیش اومد الان که تو مخیله ام نگنجید
گذاشتمش تو جیبم
گنجید

+   Aria Lonely ; ۸:۱٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠

برخی

 

بعضی آدمام نمیتونن
بلد نیستن
همینن که هستن
دست خودشون نیس
دست یکیه که خیلی بد وضیه
همسایه ته ته کوچه که هیچوخ ندیدیش مثلن
حالا میخوای بری بش گیر بدی؟
هی بیا برو گیر بده
بیا برو دیگه
بیـــــــــــــــــــــاه

+   Aria Lonely ; ۸:۱٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠

موالات

 

خیلی خوبه که یکی یکی برمیگردین

+   Aria Lonely ; ٤:٤٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠

این همونه

 

غیرت همان حسادت است اما از نوع مردانه اش شاید هم حسادت همان غیرت است اما به نام زنانه اش

+   Aria Lonely ; ۱:٢٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠

دخترک آمریکایی

 

داشتم تو ایستگاه مونو ریل (شما بخوانید " مترو ") راه میرفتم خوردم به دیوار؛ دختره زد زیر خنده؛ گفتم: چیه؟ فکر کردی من هری پاترم؟! 

 

پ.ن1 : لاس وگاس هم شهر خوبیه ها . بسی هذ بردیم.

پ.ن2 : این سفر بد نبود . اینم عکسی راندوم از سفر

+   Aria Lonely ; ٩:٤٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٧ تیر ۱۳٩٠

میخواهندت چون...

پولدار بودن یا پزشک بودن یک پسر مثل زیبا بودن یک دختر هست
و سختی این موضوع این هست که هیچ موقع تو را برای خودت نمی خوان
برای غروری که با تو بودن براشون ایجاد می کند می خواهند

+   Aria Lonely ; ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠

حیفش

 

شب خوبی بود برا مردن
حروم شد

پ.ن : شاید دیگه ننویسم

+   Aria Lonely ; ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠