زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

مدعی

اونایی که ادعایی روشن فکری دارن و در عمل چیز دیگه نشون میدن حرفشون مفت نمی ارزه

+   Aria Lonely ; ٥:۳۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤

انکار

من و انکار شراب؟!...این چه حکایت باشد...‏!‏‎

+   Aria Lonely ; ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤

شمارش معکوس

3 روز مانده تا سیل و طوفان ....

+   Aria Lonely ; ٥:٠۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤

سقراط

هرطور هست ازدواج کن . اگر همسر خوبی داشته باشی ، نیکبخت می شوی و اگر همسر بدی داشته باشی ، فیلسوف خواهی شد ... و این برای هر مردی خوب است .

+   Aria Lonely ; ٥:٠٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤

پرسش

- کجائی

- در یک رابطه کاهنده کشنده

+   Aria Lonely ; ٤:٥۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤

وداع

آخــــــرین لبخنـــــــــدت را پشــــــــت ِ ســــــرم بپاش …

و بدان ، دیگر بر نـــــمی گردم …....

+   Aria Lonely ; ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ دی ۱۳٩٤

بدان و آگاه باش

بسی فرق است بین بازی با عشق  و عشق بازی

+   Aria Lonely ; ٥:٤٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢ دی ۱۳٩٤