زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

مدرک

تو عوض شدی

با ذکر دلیل

+   Aria Lonely ; ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤

منتهی

این شروع یک پایان است ...

پایانی سرد !

+   Aria Lonely ; ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤

افسوس

تو نمیدانی که من نیاز به نوازشت دارم و این جلب توجه ها دلیل نیاز مفطرم به تو و ناز خریدنهاست

+   Aria Lonely ; ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤

کانورسیشن

- همین ؟

- چیز دیگه ای هم مونده ؟!

- نه تو راست میگی ، دیگه هیچ چیز بین ما نمونده !!!

+   Aria Lonely ; ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤