زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

» سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٥ :: انزجار
» یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤ :: کانورسیشن
» چهارشنبه ٢ دی ۱۳٩٤ :: بدان و آگاه باش
» یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٤ :: ناله
» سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤ :: اخیرا
» یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤ :: پوئن
» دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤ :: گل گاو زبان
» شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٤ :: کثیف
» شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤ :: مزاحم
» دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤ :: تهنایی
» جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤ :: هراس
» پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤ :: این روزها
» جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤ :: خبرت
» جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤ :: پست مدرن !
» جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤ :: اون سکت
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤ :: نگرش
» جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤ :: انتظار
» جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤ :: هععیی
» جمعه ٢۸ فروردین ۱۳٩٤ :: شاید
» دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢ :: وبلاگ
» دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢ :: Au revoir
» دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢ :: خسته از همه چیز
» دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢ :: یمکن
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: فغان
» جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢ :: گل پسراا
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: هم اکنون
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: لهجه
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: خیال واهی !
» جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢ :: جنوس !
» چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢ :: Pourquoi
» چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢ :: م م م ج
» چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢ :: خود سانسوری
» چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢ :: خضعبلات !؟
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: نظرت؟
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: دوا
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: زیادتر درد
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: درد
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ :: همچنان
» جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ :: تجدید نظر
» جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ :: شور بختانه
» پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢ :: عواقب
» پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢ :: به ناچار
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: این یکی نیز...
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: تجربه
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: ابر و باد و مه و خورشید و فلک ...
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: امروز
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: منشاء
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: مردک
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: چندم شخص !؟
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: فی الحال
» جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢ :: حذر !
» جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢ :: خصلت
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ :: لجن
» چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢ :: نامرد
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: ملس
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: مردهایی از جنس خودم !
» پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢ :: مرد هایی از جنس من !
» چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢ :: اَسب کشی !
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: رجعت
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: دِد
» سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱ :: رمق آخر
» سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱ :: اتمام حجت
» دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: درخواست
» دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: بنده
» دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: اون
» پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱ :: بعضی ها
» پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱ :: بالاخره
» چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: مریض
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: مدعیان عشق
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: به وفور
» یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱ :: جانکاه
» یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱ :: ببخشید
» جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: نیازمندی ها
» جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: گیر سه پیچ
» شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: نیازمند
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: نیاز
» چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: انزجار
» سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱ :: وقتی رازها برملا می شود
» سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱ :: آخر الزمون
» یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱ :: طرز فکر
» یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱ :: تازگی ها
» چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: حواریون
» چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: جاهل
» چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: دقیقا
» چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: ملت
» چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: مثل الضرب
» چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: امید
» جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱ :: مطمئنا
» جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱ :: واقعنی الانه الان
» شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱ :: ز فرط خستگی
» چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱ :: همزمان
» سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ :: میدانستید آیا ؟ بدانید حتا !
» پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: به وقت ایران
» پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: واقعی امروز
» پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: در این حد
» پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: آورده اند که
» سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: اِی
» یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: فضول باشی
» شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: دم به دِیقه
» جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: تک و تهنا
» پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: لا ممکن
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: چاره کار
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: اصن یه وضیه
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: بدان که
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: وداع
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: احوالات اخیر
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: بهله
» شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: خواص
» شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: آمد و شد
» جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: خیال باطل
» پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: پا در هوا
» چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: مرد و زن
» سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: دل تنگی
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: برخی ها
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: مخاطب خاص
» پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ارتباط
» سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: واقعنی
» یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: آسیاب به نوبت
» شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: بار
» چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱ :: چند روزی
» چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱ :: شباهت
» سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱ :: در اوج نوستالژی
» یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ :: معضل
» یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ :: خوائن
» یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ :: مگسِ خر
» یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ :: فجاعت
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ :: چطور ؟
» سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱ :: خعیلی
» یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ :: منبعد
» پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱ :: در این حد حتی...
» یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱ :: من
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠ :: زجر زیاد
» یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠ :: موفقیت
» جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠ :: نواجی
» جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠ :: اینجانب
» چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠ :: ناز کن
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ :: هم اکنون
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ :: نبودنی که سنگین تر از بودنه
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ :: هنر
» پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠ :: طومار
» دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠ :: لبریز شده ام
» یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠ :: متجاوز
» شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠ :: آرزو
» شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠ :: عجیب
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠ :: نامردها
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠ :: گاهی
» یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠ :: کجایی ای ساساتِ دل !
» شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠ :: منبعد
» پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠ :: پاتک
» پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠ :: طبیب کچل
» چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠ :: خانه خراب کن
» چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠ :: زاویه تنهایی
» سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠ :: کلمات
» سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠ :: سورپرایز
» جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠ :: همه نگفته هایم
» جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠ :: دلم
» یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠ :: آخرین سلام
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: شاید تا همیشه
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: قانون
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: دروغ بزرگ
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: نمکدون
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: آدمیزاد
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: مادران
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: آسیاب به نوبته
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: متحیرم
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: هفت خان
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: احتیاط
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: سوال
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: دوستان
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: چه شود...
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: فواحشه
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: حقیقت امر
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: به خدااااا
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: ژانر
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: پیشرفت
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: تردید
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: شیفتگیت
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: انتظار
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: و من
» جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠ :: خدای من
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ :: آدم ها
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ :: شماها بدونین
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ :: روابط
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ :: اوضاع
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ :: امروز
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ :: فحش
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ :: همه
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ :: روزگاری
» چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠ :: آرزو
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: سکوت
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: اون وقتها
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: افراد معدود
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: التیماتوم
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: امروز
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: دیگر
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: بعضی وختا
» یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠ :: آخر کار
» یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠ :: شب
» شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠ :: دم آخر
» پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠ :: روزنه امید
» شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠ :: تفاوت در این است
» شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠ :: ای دل غافل
» پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠ :: احساس متفاوت
» دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠ :: بازپخش
» دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠ :: تنها
» یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠ :: بیچاره
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠ :: با خودتم ، آره خودت
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠ :: نیاز آدمی
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠ :: تویی که می شناسمت
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠ :: اگه گفتی دوم
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠ :: برخی
» چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠ :: موالات
» یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠ :: این همونه
» جمعه ۱٧ تیر ۱۳٩٠ :: دخترک آمریکایی
» یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠ :: میخواهندت چون...
» پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠ :: حیفش
» یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠ :: بابایی روزت مبارک
» شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠ :: بدون که
» چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠ :: الان
» پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠ :: خیانت
» سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠ :: اگه گفتی
» سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠ :: دل سوزونی
» سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠ :: ما ها
» سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠ :: من
» سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠ :: اشتر
» دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠ :: آرزو
» پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠ :: حکایت این چنین است ...
» چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠ :: تنهایی
» پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠ :: دردی
» پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠ :: باور بفرما
» پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠ :: خلایق هر چه لایق
» جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: رو که نیس
» جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: درد
» جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: عقده
» جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: عجب
» جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: هیززز
» جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: حس فعلی
» جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: وخامت
» جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: وبلاگ 2
» چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: پسر و دختر
» چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: حرف و بحث
» یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: مادر
» پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: مهر کردند و دهانش دوختند
» چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: به کی بگم دردمو
» سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: من و امروز
» دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: جهندم
» یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: کی می دونه ؟
» پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: کاش
» پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: نوش دارو
» پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: تنفر
» چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ :: نخ دندون
» چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ :: سر نوشت
» جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: خارش
» جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: مرا
» جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: فوری
» جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: صامت
» جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: توقع مفرط
» جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: گاو ...
» جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: اوهوی دکتر
» یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: واقعا چرا
» یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: دریافت
» یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: لقمه
» یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: بازم احتیاج
» یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: احتیاج
» پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ :: نقل مکان
» سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠ :: تمومش کن
» سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠ :: دلم
» سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠ :: ژانر
» سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠ :: حافظه به گا
» شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠ :: محبت
» شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠ :: دعای سیزده امسال
» دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠ :: الان
» یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩ :: شب
» یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩ :: اشکهایم
» یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩ :: میدانی ؟
» شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩ :: آرزو
» شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩ :: سمنو
» شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩ :: کدام ؟
» جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ :: دنیا
» جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ :: دوست عزیز
» جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ :: سیب زمینی
» جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ :: زوج
» پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩ :: عدالت
» چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩ :: ایمان
» سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩ :: تف به خودی
» دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩ :: بود و نبود
» شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩ :: احوالاتم
» شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩ :: نیاز
» دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩ :: عمه جون
» دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩ :: عشق ممنوع
» دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩ :: دیروز و امروز
» دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩ :: التهاب
» یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ :: کلنگ
» یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ :: راه
» یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ :: رضایت
» پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩ :: قطاری به ناکجا
» پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩ :: درس
» پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩ :: دشواری
» سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩ :: شناخت
» سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩ :: دندان درد
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: در عجبم
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: آشفتگی
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: یاد بگیر
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: فاست فود
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: برای
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: سربازی
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: خدا
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: بند دلم
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: دوستان گلم
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: خجسته
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: تراژدی
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: فایده
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: نت
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: زجر
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: هواشناسی
» دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩ :: مشکل
» شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩ :: سکسولانه
» جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩ :: مرحم
» سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩ :: حماقت
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: دوست دختر
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: آوانس
» شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩ :: نویسنده
» جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩ :: حمام
» جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩ :: خدا
» جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩ :: بازگشت
» شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩ :: بی انصاف
» شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩ :: چیست ؟
» جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩ :: نکن همچین
» جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩ :: خر
» پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩ :: مرض
» پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩ :: انجام
» پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩ :: خواب
» پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩ :: کاش بفهمی
» پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩ :: غریبه
» پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩ :: تعادل
» دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩ :: غصه بزرگ
» یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩ :: ف ا ح ش ه
» یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩ :: کمی
» یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩ :: مینی ژوپ
» شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ :: رابطه
» شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ :: بچه ها مواظب باشید
» جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩ :: سر درد
» جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩ :: همدردی
» جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩ :: یادش بخیر
» جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩ :: تنهایی
» چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩ :: تفاوت
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: لطفا
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: آروغ ؟
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: همسفره
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: نیاز من
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: تنوع بانضمام تجربه
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: آدمیت
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: شانس
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: آرامش
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: درک
» یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩ :: خود من
» یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩ :: آرزوی تازه میخواهم
» یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩ :: بفهم
» یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩ :: توبه نصوح
» شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩ :: رؤیا
» شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩ :: شب های تهران
» جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩ :: زن ها
» جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩ :: به طعم قهوه تلخ
» جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩ :: تنهایی
» جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩ :: ممنون
» پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩ :: سختی
» پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩ :: نقطه اشتراک
» پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩ :: کاش
» پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩ :: توهم
» پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩ :: درد
» پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩ :: Work
» دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩ :: نیمه گمشده
» دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩ :: بیــــــــــــــــــ…
» یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩ :: عوضی
» جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩ :: عصب
» جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩ :: فشار
» چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩ :: خوره
» یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩ :: گاهی
» جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩ :: کرسیتمس
» سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩ :: مبهم
» دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩ :: یل دا
» دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩ :: واقعا که....
» چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩ :: چم شده من
» شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩ :: ایران
» پنجشنبه ٤ آذر ۱۳۸٩ :: فقط
» چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩ :: دلم
» سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩ :: تصادف
» یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: تولد
» شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩ :: تصمیم
» یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩ :: راهنمایی
» دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩ :: فعلا باشه تا بعد
» چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩ :: salam