زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

شب های تهران

نمیدونم چه حکمتی هست که هیچ توالتی اون توالت خونه خود آدم نمیشه

باید حتما مدفوع کنی تو خونه خودت تا بهت بچسبه

این روزها بدجوری هوس توالت خونه رو تو تهران کردم

لامسب نمیدونم دیگه چرا هوس شب هاش به دلم افتاده

لعنتی همچین خیر هم نداشت برام اما خورهه باز افتاده به جون

شیطونه میگه پاشو برگرد یه مدت

+   Aria Lonely ; ٤:۳٩ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩