زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

درک

میگه: حالت چطوره ؟
میگم : هعـــی
میگه: فهمیدم، دیگه نمیخواد توضیح بدی !چه خوبه بعضیا آدم رو درک میکنند واقعا

+   Aria Lonely ; ٢:۱۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩