زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

شانس

دوستم خیر سرش میخواد فارسی یاد بگیره که من خوشحال بشم. هلک و تلک رفته از این چت رومهای ایرانیها و اونا هم سر کارش گذاشتن و فحش به جای همه چی یادش دادن. اومد جلوی من گفت و کلی ضایع شد. بهش گفتم اینا که تو داری می گی یه ژآنره تو فارسی. ژآنر "کش دار". گفت آها.
امروز اومد ، من همه ی کاغذ مدادهام دور و برم پخشه دارم کار می کنم هی اسم همه چی رو می پرسه. کلافه شده بودم. می گه این چیه. می گم "خط کش"!! می گه چرا به من فحش بد می دی؟

+   Aria Lonely ; ٥:٠٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩