زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

تنوع بانضمام تجربه

نمیشه هی چپ و راست طنز بگم

بلکم بشم طناز

تنوعی هست خودش و تجربه ای به هر حال

تازه دوست پسر هم میتونم داشته باشم ببینم چطوریه

+   Aria Lonely ; ٥:٤٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩