زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

رابطه

میگم رابطت با اون پسره که خونشون میرفتی در چه حدیه ؟ میگه فقط چند بار پیشونیمو بوسید
حالت اول اینه که فک کرده ما خریم
حالت دوم اینه که فک کنیم اون پسره خره
حالت سوم اینه که فک کنیم ایشون اونقد خره که نمیدونه پیشونیش کجاس‎

+   Aria Lonely ; ٥:۱٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩