زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

تعادل

چه چندش آوری وقتی که بی دلیل به آدم بی محلی میکنی. و چه شیرینی وقتی بی دلیل با آدم مهربونی.
کلّن تعادل روانی نداری.

+   Aria Lonely ; ٢:٤٩ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩