زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

نکن همچین

نکنید همچین ؛

وقتی یک ماه بیشتر نیست که با کسی آشنا شده اید راجع به بعضی چیزها شوخی نکنید. ساده ترین و بی منظورترین شوخی هایتان هم یک وقت هایی مثل اسید می سوزانند بخدا.

دست بردارید.

نکنید؛ درد دارد.

+   Aria Lonely ; ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩