زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

چیست ؟

عشقه یا خواهش تن؟
خواهش تن
خواهش تن
خواهش تن

+   Aria Lonely ; ٢:٤۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩