زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

ایمان


کافر شده ام ...
حرفی بزن ، ایمان بیاورم
...
تو .......
کفرم را که در می آوری
ایمانم به تو بیشتر میشود

+   Aria Lonely ; ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩