زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

مهر کردند و دهانش دوختند

 

عاشقے را گفتند از عشق بگوے؛ گفت آنکه نگویے!

 

+   Aria Lonely ; ٧:٥۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠