زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

میخواهندت چون...

پولدار بودن یا پزشک بودن یک پسر مثل زیبا بودن یک دختر هست
و سختی این موضوع این هست که هیچ موقع تو را برای خودت نمی خوان
برای غروری که با تو بودن براشون ایجاد می کند می خواهند

+   Aria Lonely ; ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠