زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

بیچاره

کاشکی میفهمیدی
آنکه برای بدست آوردن محبتت
حاضر است
تنش را به تو بسپارد
فاحشه نیست ،
و آنکه
برای به دنبال خود کشاندنت
تنش را از تو میدزدد
باکره نیست ...

+   Aria Lonely ; ۳:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠