زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

آسیاب به نوبته

سوال من از آقا پسراس .
شما خدا رو شکر می کنین ؟؟
نمی کنین ؟
خرین دیگه . خوب بود مثه این دخترا می شدین ؟!

ماهی یه بار.....

+   Aria Lonely ; ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠