زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

خوائن

از زنهای خائن بیشتر از مردان خائن بدم میاد
زنهای خائن خودخواه تر هستند
زیرا می دانند با خیانت خود قلب مردی را می شکندد خانواده از هم می پاشد و فرزندانشان را از دست می دهند
اما باز خیانت می کنند
در مورد مردهای خائن در اکثر مواقع تنها قلب همسرانشان می شکند
لعنت به هرچی آدم خائن هست لعنت به همه مردها و زنهای هرزه

+   Aria Lonely ; ٢:٠۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱