زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

مرد و زن

قدرت ، جاذبه مـــــــــرد است
جاذبه ، قـــــــدرت ِ زن

 

+   Aria Lonely ; ٤:٤٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱