زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

آمد و شد

معلومه که تو مقصر نیستی
تو که زود آمدی
تقصیر فعل رسیدن است که دیر رسیدی

+   Aria Lonely ; ۳:۳٩ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱