زندگی مبهم

مینویسم از خودم ، از همه ؛ شاید کمی آرامش هم نصیب من بشه

درد

 دردناک است دوستش بداری و گمان کنی دوستت دارد حال آنکه او یگانه هستیه تــو باشد و تــو یکی از هزاران لـــذت او..........!

+   Aria Lonely ; ٤:٢۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢