فی الحال

دیگر نگاهم به در نیست دیدن غریبه ها خوشحال ترم میکند... نگاهم، ماتش برده! از ماتم دنیا...

/ 2 نظر / 34 بازدید
meena

اصن سعی کن نگاهت به در نباشه . منتظر کسی نباش چه غریبه چه دوست چه آشنا از کسی انتظار نداشته باش اینطوری راحتتری انتظار آدمو دیوونه میکنه.

سمیه

هرگز منتظر کسی نباش ... هرگز.