ملس

تلخ است همه فکر کنند سرت شلوغ است...! و تنها خودت بدانی چقدر تنهایی

/ 5 نظر / 34 بازدید
meena

نه بابا بذار فکر کنن تو تنها نیستی .به درک .به جهندم. این کجاش تلخه؟ آریا ببین .درسته تو نسبتن آدم تنهایی هستی آره قبول دارم ولی این تنهایی تو، هنوز به مرحله ی تلخی نرسیده. و نمیرسه. تنهایی مثل سرطان گرید بندی داره 5تا گرید استیج0 استیج1 استیج2 استیج3 استیج4 یا اند استیج. که چن ماه دیگه میمیره.فوووقش. تنهایی هم این استیج هارو داره. ببین آریا از حرفم ناراحت نشو. ولی تنهایی تو "استیج 1" هستش. مایل به 2.کمی. آره چونه نزن. جون تو راه نداره

maryam gh

biiiiigg likeee