متحیرم

امروز کِی شب شد ؟

/ 6 نظر / 4 بازدید
sheida

M0hem ni3t key shab shod m0hem ine ke r0zam0n mc shabam0n siah nabashe

meena

بنده در جریان نیستم .

meena

منظورت نیمه شب شرعیه؟

هما

پارادوکس داشت ! یعنی زیادی بهت خوش گدشت یا اینکه ...

tamin

این سوال هرروز منه... [نگران]