دلم

دلم می خواهد بنویسم

اما نمیدونم از کجا

از چی

و چطور

دلم میخواهد نباشم

نبودم

دلم تنگ است

شکسته

خسته

دلم دل نیست

دلی نمانده است

نفرین ...

/ 3 نظر / 3 بازدید
محمد

سلام بر آسمانی دیدن بر اشک های خیالی پنجره خانه،درود بر بااحساس ترین مجسمه ی شعور زمین ،زمین سرد از دوری و ابهام ، غزل وار زندگی قصیده زندگی را میپیمایم پی قاصدک باد برده خویش، کیش میشویم ،مات را مبهوت میکنیم از سماجت عشق، با تک خاله داری من ،دل ،میپیمایم تا رسیدن و پیوستن ودر امیختن تا انتها ...

meena

[دلشکسته][ناراحت]

هما

لبریز اشگم جام کو؟ آن آب آتش فام کو؟ و آن مایه آرام کو؟ تا چاره سازد مشکلم