به طعم قهوه تلخ

کیه؟
کیـــــه؟
کیـــــــــــــــــــــــــــــه؟

/ 7 نظر / 5 بازدید
سارا

منم منمممممم درو باز کن عزیزم [گل]

ویکا

نوشته های عالی داری. خیلی هاش حرف دل منه. ممنون که بهم سر زدی. راستی با اجازه من لینکت کردم. موفق و شاد باشی[گل]

ویکا

ممنون که لینکم کردی.همین اسم خوبه. ممنون.بازم بهم سر بزن ,خوشحال ميشم

النا.ع

[خنده]من عاشق این پیرمرد خنگولم حسابی ی ی ی ی....

meena

ماییم درو باز کنید اومدیم برای امر خیر گویا

هما

محض خالی نبودنه عریضه بود که ما فهمیدیم /