لا ممکن

با دهانی که نیست......چگونه بوسیدنت میسر است؟؟؟؟؟؟

/ 29 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
zara

شآیـَد تو ..، سُکوتِ میآنِ کلامَم بآشـی ..، دیده نمی شَوی ..، اما مَن تورا اِحسآس می کُنـم ..، شآیـَد تو ..، هَیآهویِ قَلبَم بآشـی ..، شـِنیده نمی شَوی ..، اما مَن تورا نَفـَس می کِشـَم ..!!...

zara

تو چای مینوشی. غافل از اینكه كسی اینجاست كه به فنجان درون دست هایت هم حسادت میكند!!!

zara

چه زخمهایی، بر دلم خورد.... تا یاد گرفتم كه هیچ نوازشی ........ بی درد نیست...

zara

آنقـــــدر دلـــم را شکسته انـــد کـــه تمام راه هــای منتهی بـــه دلم خــراب شـده است چندیست تــابـــلو زده ام کارگران مشغول کارنـــد آهسته بــرانید نـــه بـــرای دل شکسته ام بــــــرای شما کـه از زخـم دلـــم زخــم بـــر نــداریـــد...

zara

ترجیح میدهم به جای شاخه ای گل بوته ای خار باشم! که دست هر کودک نابالغی نتواند پایان بخش زندگیم شود...

شمیم

با پا ببوس [قهقهه]

هما

چه بگویم ای یار ...

Ziad mibosiìiiiiii

Ziad mibosiìiiiiii

Ziad mibosiìiiiiii[تعجب]