نبودنی که سنگین تر از بودنه

تو خنده هایت را با دیگران تقسیم میکنی

من غصه هایم را با خودم

تنهایی یعنی همین

/ 7 نظر / 5 بازدید
meena

تنهاها پوست کلفتن. قبول داری؟ مرد35ساله شبا تنهایی میترسه نمیتونه تنها بمونه . اون وخ من همین 2شب گذشته رو تهنا بودم

خزان

هیچی مثه سادگی قشنگ نیست پس ساده میگم گشنگ بود[گل][ماچ][بغل]

meena

منم همه چیرو باهمه تقسیم میکنم . ولی چاییمو به هیششش کی نمیدم . همشو میخوام خودم تنهایی بخورم. بلخره نگفتی اونجا بربری میشه پیدا کرد یا نه.

دلتنگی یعنی تنهایی؟

لیمو

بسترم، صدف تنهایی است و تو چون مروارید گردن‌آویز کسان دگری *** تو که برگشتی! :) WB

هما

نه زیبا نیست باران این ور دنیا که می آرد به یادم خاطرات کارد وارم را همان احوال بی توصیف وارم را و می پنداشت آن عاشق که این موسیقی چک چک صدای بوسه ی قطره ست بر شیشه نه این پتکیست از شیرین که بر فرهاد می کوبد و آن گستاخ ابری است خسرو وار غریو عشق سر میداد شیرین وار هوا بس ناجوان مردانه ابرست و می خواهی بپرسی باز می دانم: «که آیا آسمان هرکجا واقعا همین رنگ است؟» می گویم:«همین رنگ است... باور کن همین رنگ است!» من غم هایم را با خودم و تو غصه هایت را با خودت تقسیم میکردی !