واقعنی

منُ دید لُپش قرمز شد
بقران
بعد گف چطوری؟
زل زد تو چشام
گفتم هوم
اصن تو رُ دیدم خوب شدم
گف نصف قرصتُ کم میکنم
الای بُبوسم
بعد موقع خدافسی زل زدم تو چشاش
بابا نگاش اونور بود ندید
لبخند زدم
گفتم خدافس ...
هنگ کرد
سرمُ که برگردوندم صدا پوووووووفشُ شنیدم
خعلی گرمش شده بود
فکر کنم
هوم

/ 25 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی

تو رو دید قرمز شد ؟ترسید؟ مگه تو هم قیافه ت مث من وحشتناکه ؟ دوستم میگه اون وختا که هنوز با من دوست نبوده احساس میکرده همه ی افاده های دنیارو پر کردن تو کون من.بخدا دقیقن همینو میگه . اون یکی میگه از ترسش جلو چش من آفتابی نمیشده . همه همینارو میگن بدون اصتثنا. ولی بعد از برقراری ارتباط فهمیدن که نه بابا این خبرا نیست . به اونم بگو زیاد نترسه ازت.قیافه همه چیز و نمیگه . نمیدونم چرا همه از بچگی به من میگن :افاده ای . از وختیکه مدرسه نمیرفتم تا حت تی.[ناراحت]

چرا نمیای بگی بعدش چی شد؟ اتفاقی برای تو یا لُپ قرمزی افتاد؟ من نگرانم.

من دقیق متوجه نمیشم تو کِی زل زدی تو چشای لُپ قرمزی و لُپ قرمزی کی زل زد تو چشای تو. میشه بیشتر توضیح بدی؟

چطوری یا نه؟

ببین یادته بهت گفتم مهناز یه ترم قبل از منم آناتومی داده بود افتاده بود. با منم امتاحان داد بازم افتاد. بعد تو اون امتاحانی که استاد پیرمرده از افتاده ها گرفت نسرین چاخان پاس شد ولی مهناز برای سومین بار بازم افتاد. ولی ترم بعدش پاس شد . قضیه ی "شیرمنده" هم از همینجا شروع شد. مهناز بار اول که افتاده بود رفته بود از استاد پیرمرده نمره بگیره بعد استاد بهش گفته بود :دخترم شیرمنده. بعد از اون ماجرا مهناز همیشه بهم میگفت :دخترم شیرمنده.

هوم

عن

شمیم

یعنی عمرا اگه خودت فهمیده باشی که چی گفتی!!![خنثی]

zahra

aria hatman ounam mesle emrooz e man hangid az oun hame tagheer

هما

حس قشنگیه ...اینکه آدم بفهمه یکی دوسش داره !