مینی ژوپ

بهترین نوع پاسخ به هر سوال٬ پاسخی است که مثل مینی ژوپ باشد!!! آنقدر بلند که همه مطلب را بپوشاند! و آنقدر کوتاه که جذابیت موضوع حفظ شود‎

/ 7 نظر / 72 بازدید
Armity

Did u wrote it urself?? it's really nice if u just coppied it pls tell the writer's name thx

سیب

این متنهای مینی ژوپی ات ما را کشته

عماد

بی شخصیت

عماد

بی شخصیت