آمد و شد

معلومه که تو مقصر نیستی
تو که زود آمدی
تقصیر فعل رسیدن است که دیر رسیدی

/ 11 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
meena

پس تصقیر کیه؟

meena

حتمن تو ترافیک گیر کرده بوده. ها؟

شمیم

نخیرم مقصر خود خودشه ! به فعل چه ربطی داره!؟

meena

حتمن خلوص نیت نداشته که دیر رسیده. آره؟

meena

میشه یکم بیشتر توضیح بدی؟ دقیقن چه ساعتی را افتاد؟ و چه ساعتی رسید؟ بهش گفته بودی کی اونجا باشه؟

zara

بی توجهی بهترین عمل برای جذب کسی است که دوستش دارید ..اجازه دهید آزاد باشه تا خودش جذبتون بشه .....

zara

اگه دیدی طرف مقابلت باهات راه نمیاد شک نکن خسته است... چون داره با یکی دیگه چهار نعل می تازه

zara

اولین قانون طبیعت این است که تو از هر چه هراس داشته باشی همان را به طرف خودت جلب می کنی .پس همیشه به بهترین ها فکر کن .

هما

چیزی ندارم داسه گفتن !

محبوب

چه زود بیاد چه دیر بازم تنها میمونیی این یه حقیقته