همچنان

روزی که نکوست از نیمه شبش پیداست

عجب گنده دماغی است ایشان + عجیب گند روزی است امروز

/ 3 نظر / 28 بازدید
meena

سعی میکنم در طول روز اونقدر از خودم کار بکشم که دیگه شبا بعد از 2 خوابم ببره . نیمه شبا رو باید خواب باشه آدم تنها چون اگه بیدار باشه به یه سری مسائل داغونی فکر میکنه اونقدر فکر میکنه که خودشم داغون میشه.

meena

میدونی از چی میترسم؟ ار این میترسم که یه روز به خودمون بیایم روزی که دیگه موهامون سفید شده دستامون میلرزه پوستمون چروکیده شده عصا دستمونه البته اگه عمری باشه و به این روزا برسیم که امیدوارم تو برسی. آره. میترسم به خودمون بیاین و پشیمون بشیم. خودمونو فوش بدیم. بگیم :تف به تو و اون افکارت. اون چه زندگی بود که تو جوونی واسه خودت درست کرده بودی؟ چرا مث آدم زندگی نکردی؟ چرا ریدی به جوونیت؟ چرا اون روزا پیرتر از امروزت بودی؟ من که خیلی میترسم از خودم. پشیمونی حس بدیه خیلی آره

ملینا

برای من امروز گند روزی بود برای خودش!!!! خر و گاو و اسب و الاغ درونم همه رم کردن!!!! اصلا مغزم پ ر ی و د شده!![خنده]