چه شود...

امشب در سر شوری دارم.

/ 4 نظر / 5 بازدید
meena

هر شب در سر شوری دارم .

meena

4تایی تو اتاق خوابیده بودیم .چراغوخاموش کردیم .اون سه تا داشتن حرف میزدن من خوابم برد چون خععععیلی خسته بودم .یه ی هو لنگ دراز صدام زد(این اسمارو خودشون رو هم گذاشتن من تقصیری ندارم ).لنگ دراز گفت :می نا می نا .گفتم :چیه ؟چی شده ؟گفت :به این زووودی خوابت برد ؟مگه میشه ؟ما هنوز کللللی میخوایم به پسرا فک کنیم .از این پسر به اون پسر از این خونه به اون خونه .بعد بازم باهم حرف زدن .

هما

شبا احساس آدما به عقلشون غلبه میکنه همیشه و همیشه