تنهایی

شماها از کله سحر تا نیمه شب خونه نیستین

چرا بال بال میزدین من رو بکشونین اینجا

والا همون 8 سال تنهاییم شرف داشت

اونجا حداقل دوست نماهایی که ماشین یا مکان می خواستن میومدمن گاهی بهم رو بندازن ، سرگرم می شدم

اینجا که ....

/ 6 نظر / 5 بازدید
نادیا

از جهل درم آوردی هی میخواستم بپرسم کجای این جهانی ؟یادم میرفت.اینکه میگی سرده حق داری.

سارا

[ناراحت][ناراحت][ناراحت]

سعید

همون جا حالشو ببر دیگه نیا ایران[چشمک]

غزل

اما من یادمه خودت هم دوست داشتی بری!!

meena

راس میگه.چرا؟

هما

در مسائل خانوادگی اصلا ابدا دخالت نخواهیم نمود ..