تک و تهنا

انقد بدم میاد بیام ببینم کسی برام کامنت نذاشته

/ 79 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اجی نرگس

من زنم...وقتی خسته ام وقتی کلافه ام وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم شیشه ها را نمی شکنم غرورم را نمی شکنم دلت را نمی شکنم در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد این بغض لعنتی است

اجی نرگس

بخــــــــــدا درد داره........ بـعـد از یـک روز کـاری و خـسـتـه کـنـنـده وقـتـی خـودتـو پـرت مـیـکـنـی روی تـخـت ِ خـوابـت . . . ...گـوشـیـتـو مـیـگـیـری تـوی دسـتـت . . . مـیـخـوای تـمـام ِ احـسـاسـات ِ قـشـنـگـتـو جـایـگـزیـن ِ تـمـام خـسـتـگـیـت کـنـی . . . اس ام اس بـنـویـسـی . . . بـخـوای بـگـی دلـتـنـگ ِ خـنـده هـاشـی . . . بـخـوای تـمـام خـسـتـگـیـتـا بـا آغـوش ِ خـیـالـی اون تـمـام کـنـی امـا هـرچـی بـگـردی شـمـارش تـوی گـوشـیـت نـبـاشـه یا خاموش باشه اصـلـاً کـسـی نـبـاشـه . . . !

اجی نرگس

وقتی در رابــطه ی دوستـــی بعضـــی هــا به مســـایل جنسی فکر می کــنند و بعضی به شارژ ایرانســـل.. می فهمی که تنهایی آنقدرها هم بد نیست...

اجی نرگس

دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماست...... شکسته باد آنکه دلش این چنین می خواست.......

اجی نرگس

لامصبـــ سیگارهایـــم که تمام می شـــود ! حس یکـــ فاحشـــهء بی مشتـــری را دارم ...!

شمیم

من اونقدر بدم میاد بیام خونه ببینم غذا پلو نیست!

هما

فکر میکنم آریا تو این پست از مهندسی معکوس استفاده کرده تا به بعضی از دوستان علافمان بفهماند یا به قول خودمان حالییی کند که کامنت دادن هم حد و اندازه دارد خودتان را بی زحمت کنترل کنید !

هما

فکر میکنم آریا تو این پست از مهندسی معکوس استفاده کرده تا به بعضی از دوستان علافمان بفهماند یا به قول خودمان حالییی کند که کامنت دادن هم حد و اندازه دارد خودتان را بی زحمت کنترل کنید !

samiira

kheili kho0shhalam ke bazam bargashti