امروز

کسی را بی هوا یکهو نبوسید آدم است دیگر بند دلش پاره میشود از خوشی

/ 6 نظر / 26 بازدید
نارنگی

هومم...

shadiii

to0 az badtarii agha man hame postamo0 vardashtam bayad zo0d po0resh ko0nam ya na?????????

тám¡η

کی گفته بند دلش از خوشی پاره میشه شاید طرف بدش بیاد!! بوسه باید با عشق دوطرف باشه نه از روی هوس!![سبز] چیزی که امروز من تجربه کردم هه!!چه تجربه ی تلخی!![افسوس]

meena

بی هوا کسی رو نبوسین بی هوا به کسی یه ی هو نگین عاشقتم بیه وا یه ی هو نگین دوست دارم بی هوا یه ی هو قول ندین بی هوا یه ی هو نرید بی هوا یه ی هو تنها نذارید بی هوا یه ی هو نرینید به همه چی

meena

روزی از شیخ پرسیدند اگر زنان همه چادری و تمام حجاب شوند دیگر چه چیز مردان را فاسد کند ؟ گفت : دماغ زنان ! و مریدان فغان کردند و نعره ها زدند.

ملینا

من هزار نفر رو این جوری زجر کش کردم!!![نیشخند]