جانکاه

- ببخشید، آتیش دارید؟
- آتیش که نه… ولی اگه با “سوز” دل کارتون راه میافته، تقدیم کنم!‎

/ 4 نظر / 23 بازدید
meena

نخیر آقا سوزدل میخوام چیکار؟ یه چی میگیا.

mahsa

-چند من خریزه میخواهی؟ -دلخوش سیری چند؟

sayeh

قبلنا 7 سال بهش عادت کرده بودیا!

مهدخت

آتش گرفت دلم و سوختم . نپرسید که این دل را برای چه افروختم همدردم تماشاچی شد خندید . هرگز نفهمید از عشق او سوخت