امید

ینی میشه یه روز کامپیوتر و همه این قرتی بازی ها و تکنولوژیش به انضمام اینتنرت تموم بشه ؟
یکی خیلی منتظر اون روزه
ینی خععیلی ها خععععیلی

/ 3 نظر / 25 بازدید
meena

کار نشد نداره

شمیم

میتونی همشو در بست بدی به من برات سر به نیستش کنم![شوخی]