پست مدرن !

تو یه تعریفِ جدیدی از یه مفهومِ قراضه!

/ 1 نظر / 47 بازدید

میدونی دلم واسه چی تنگ شده؟ واسه عدای مرده هارو درآوردنت ، دیدی تو این مستندای راز بقا موش چجوری خودشو میزنه به مردن ؟ دقییییقن همون شکلی خودتو میزنی به مردن ،